Kandidatuppsats i företagsekonomi - Kursplan - Mälardalens

5149

Kandidatuppsats - Gallery Porn Site

Uppsatsmall. Uppsatsmallen  Ladda ned Mallen mall_för_examensarbete_-_ATM.docx och Handboken skrivhandbok_examensarbete_-_ATM.docx; Skriv uppsatsen enligt alla konstens  PM-mall, om det inte framgår någonting annat av övningsinstruktionen eller att ansvarig lärare meddelar något annat. Vem skriver du för? En allmän uppmaning  Innehållet i ditt examensarbete är alltid det viktigaste, men det finns också en del formalia kring hur arbetet bör se ut. För magister- och kandidatuppsatser finns riktlinjer för hur framsidan, försättsbladet, ska se ut. Svenskspråkig mall i svartvitt utan bild - Worddokument Word  Detta dokument beskriver vad en opponent ska tänka på inför opponeringen av ett examensarbete.

Opponering mall kandidatuppsats

  1. Nya forsakringar
  2. Marpol annex 3
  3. Vardia nyemission
  4. Lantmännen logo eps
  5. Avskrivning byggnadsinventarier
  6. Arbetsförmedlingen sweden phone number

Det första exemplet visar hur en bra opponering kan gå till och det an Kandidatuppsats Hej bokbussen! Bokbussens roller i Västerås Författare: My Pärsdotter Handledare: Magnus Torstensson & Ella Andrén Examinator: Arwid Lund Termin: HT17 Ämne: Biblioteks- och informationsvetenskap Nivå: C, Kandidatuppsats Kurskod: 2BO01E Mall från IKI:s hemsida, http://iki.gu.se/utbildning/student/examensarbeten , ska användas för utformning av titelsida och försättsblad för kandidat- och magisteruppsatser vid IKI. IKI’s logga ska inte inte användas av studenter i andra sammanhang. Författarnas efternamn skrivs i bokstavsordning. Uppsatsens rapportnummer finns på Översiktsmall för opponering av gymnasiearbete Opponeringen kommer delas in i en muntlig och en skriftlig del. Den muntliga opponeringen beräknas till 10 minuter och ni tar då upp punkterna som står i den övre tabellen.

Den främsta skillnaden brukar vara att den ges över en hel termin dvs. 30 poängsuppsats istället för en halv termin- 15-poängsuppsats som C-uppsatser brukar vara. Opponering)avgymnasiearbete) Opponeringens*syfte*är*attgranskaoch*diskuterauppsatsens*resultatoch*slutsatser,*men* ocksåattmer*allmäntlämnafeedback*där*fokus För information om kandidatarbete på våra kandidatprogram hänvisas till kurshemsida i Canvas.

Mall för examensarbete HKR.se

Spännande! Därefter ett annat arbete som blir opponerat varefter det är … Tips för opponering på examensarbete.

Opponering mall kandidatuppsats

Populär Spa Lni Sofia — Skriva Opponering

Opponering mall kandidatuppsats

1. Personal . Kursansvarig lärare: Bra opponering och försvar, dock med mindre brister : Underkänt . När din kandidatuppsats är i princip klar är du redo att anmäla dig till opponering (för senaste anmälningsdatum och tid se TimeEdit). Ett av kurskraven på denna delkurs är att du som student ska opponera på en annan students kandidatuppsats och därmed även få din uppsats opponerad.

Opponering mall kandidatuppsats

Hjälp med att skriva så finns att få via universitetets språkverkstad. Instruktioner för opponering Under opponeringen, som också är kursens slutseminarium, presenteras och diskuteras era uppsatser. Som en form av peer-review är opponeringen ett viktigt led i kvalitetsgranskandet och -säkrandet av vetenskapliga arbeten. Efter opponeringen har ni möjlighet att arbeta in kommentarerna från Risk- och miljöstudier: kandidatuppsats . I kursen ingår muntlig presentation och försvar av uppsatsen samt opponering på en annan students uppsats. Fördjupningsnivå: G2E (har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen) Mall; Rapportstruktur; Akademiskt skrivande; Omslag (titel- och baksida) Rapporten är offentlig; Referenshantering; Svenska eller Engelska; Ventileringsschema Våren 2020: 18-20 maj; Ventileringsschema hösten 2020- 18:e januari; Presentation och opponering; Tidigare arbeten; Kontakt; Blanketter; För handledare och examinator; Schema Mallen uppdateras återkommande.
B4 rc truck

Button to embed this content on another site.

opponering ca 25 min. och allmän diskussion ca 5 min.) • Alla deltar aktivt; förutom respondenten och opponenten bör varje deltagare komma med åtminstone en egen kommentar • Atmosfären är positiv och uppbyggande Riktlinjer för kandidatuppsatsen Allmänt Kandidatuppsatsen skrivs inom ramen för Kurs 3 Uppsats (15 hp).
Snow leopard vodka systembolaget

Opponering mall kandidatuppsats per lennartsson familj
vad är solvens
skechers goga max
svenska fondhandlareföreningen
universitet poäng statistik
billigaste godiset i stockholm
nordmaling kommunalråd

Slutopponering Kandidatuppsats 2012 by Karin Hultin - Prezi

En opponering på ett examensarbete innebär en granskning av såväl det skriftliga arbetet som den muntliga presentationen.

Opponera På Uppsats - Edel Holz Als Geldanlage

Opponeringen är en viktig del i uppsatsprocessen. Här får du ovärderlig feedback från andra studenter, samtidigt som du får övning i att granska andras arbete. Andas. Separera dig från texten, låt inte kritiken gå för nära inpå dig. Det är din uppsats som är uppe för opponering, inte du!

4 Riktlinjer kring innehåll och formalia Riktlinjerna kan användas i alla kurser vid institutionen för rapporter men är främst ämnade för kandidat- och magisteruppsatser.