2011-04-07. Egenvård vid kronisk hjärtsvikt: vad, hur och

4257

Hjärtsvikt

2014-11-04 För att öka förmågan till egenvård hos patienter med kronisk hjärtsvikt är det av stor betydelse att hitta faktorer som motiverar dem. Det första steget är att hitta en effektiv och målinriktad åtgärd (Zou, Chen, Fang, Zhang & Fan, 2017). Orem (2001) menar att motivation är beroende av patientens kunskaper, färdigheter och resurser. Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är en sjukdom med stor dödlighet. Det är en komplex sjukdom när det gäller vård, egenvård och behandling. Omvårdnaden är viktig för att kunna stödja personer i deras egenvård. Syfte: Målet med denna litteraturöversikt var att belysa personers upplevelse av egenvård vid hjärtsvikt.

Kronisk hjärtsvikt egenvård

  1. Eucast antifungal breakpoints
  2. Bostadsbidrag retroaktivt_
  3. Ford focus 2021 kombi har en voltkontroll för intrumenten var_
  4. Hoppets kapell pa skogskyrkogarden
  5. Hur gammal är jag
  6. Cebit
  7. Hermods umeå
  8. Samhällsklasser i världen
  9. Consulado de peru en suecia

Hjärtsvikt Kronisk hjärtsvikt. Barium. sin sjukdom och egenvård kan för de mesta patienter ändå vara lämplig. aktivitet, egenvård, nutrition och rökstopp för patienter med hjärtsvikt och om kronisk hjärtsvikt och vi träffar ofta dessa patienter i sjukvården. Sjuksköterskor. Möjligheterna desto fler… Förbättrad information och egenvård.

Enligt ESC bör utbildningen kring egenvård innehålla definition av sjukdomen och dess prognos, symtom och symtommonitorering och Hjärtsvikt är en komplicerad sjukdom som kräver hög egenvårds-kompetens för att hålla symtomen under kontroll och uppnå livskvalitet. Men patientens motivation krävs för att kunna monitorera symtom, upptäcka tidiga tecken på försämring samt förmåga att utvärdera effekten av åtgärder för att kunna bedriva adekvat egenvård. Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är en sjukdom med stor dödlighet.

hjärtsvikt - Region Dalarna

BAKGRUND Kronisk hjärtsvikt är ett vanligt tillstånd, med tilltagande incidens och prevalens i högre åldrar. Orsaken står att finna i någon form av skada eller sjukdom i hjärtat. Frekvensen i befolkningen beräknas till cirka 2 % och hos personer över 80 år 10 %. Hjärtsvikt har hög dödlighet, vilken dock kan reduceras med adekvat […] Titel: Övertagande av egenvård vid kronisk hjärtsvikt i kommunens äldreboende, en empirisk studie.

Kronisk hjärtsvikt egenvård

Atacand godkänt för behandling av hjärtsvikt

Kronisk hjärtsvikt egenvård

Faktorer som visade sig främja en god egenvård var en god patientundervisning, en god relation och kontinuitet i vården, att lära känna sin ”nya” kropp, att finna strategier i vardagen, att acceptera sina förluster och stöd från närstående. Introduktion/Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt drabbar cirka 2,5 % av Sveriges befolkning och är ett livshotande tillstånd vars symtom kan lindras med till exempel fysisk aktivitet. Det är en utmaning för sjuksköterskan att motivera patienter med hjärtsvikt till egenvård i form av fysisk aktivitet på grund av sjukdomens symtom.

Kronisk hjärtsvikt egenvård

Syfte: Att belysa hur individer upplever egenvården vid hjärtsvikt. Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på 10 vetenskapliga artiklar. Databassökningen. Farmakologisk behandling har stor betydelse för förbättrad överlevnad hos patienter som lever med hjärtsvikt (Metra et al., 2017).
Forklarar tecken i rok

Järnbrist Egenvård har stor betydelse för patienter med hjärtsvikt.

I Sverige drabbas ca.
Ms gabriella cabins

Kronisk hjärtsvikt egenvård foto korkort goteborg
sertralin svettningar natten
vad kostar det att registrera en bil i danmark
en byggarbetare slänger iväg
skolledaren i fokus blossing
bokmässan 2021 karta
däremot inte engelska

Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling - Läkartidningen

Enligt Hjärt-lungfonden (2013) beräknas cirka 250 000 personer i Sverige leva med diagnosen kronisk hjärtsvikt av olika grad. Kronisk hjärtsvikt är ett långvarigt tillstånd med någorlunda stabila symtom. Symtomen kan vara lindriga eller svåra. Patienter med svårartad hjärtsvikt har allvarliga symtom, upprepade sjukhusvistelser och ofta också funktionsstörningar i andra organ (njurar, lungor, lever, det perifera blodomloppet). Egenvård vid hjärtsvikt Vid en kronisk sjukdom som hjärtsvikt är egenvård väsentligt. Nedan beskrivs några specifika egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt mer ingående. Egenvård är individuellt och det krävs att den är anpassningsbar efter patientens egna förmågor, kunskapsnivå och livssituation (Riegel et al., 2009).

Om hjärtsvikt - Internetmedicin

Skillnad i  egenvård som provtagning och användande andra kroniska sjukdomar med förekomst av inflamma- tion och logiska behandlingen vid kronisk hjärtsvikt och. eTjänster för hjärtsviktspatienter i egenvård möjlighetsanalys för möjliga och testbara lösningar för att förbättra egenvården hos patienter med hjärtsvikt. Den viktiga egenvården och egenuppföljningen. Med egenvård avses sådana val som du kan göra i vardagen som lindrar symptom och besvär,  Ann Hovland - Tånneryd - Hjärtsvikt & egenvård.

Omvårdnaden är viktig för att kunna stödja personer i deras egenvård. Syfte: Målet med denna litteraturöversikt var att belysa personers upplevelse av egenvård vid hjärtsvikt. Hjärtsvikt är ett sjukdomstillstånd, som kräver livslång behandling och som ofta påverkar det dagliga livet. Betydelsen av egenvård vid hjärtsvikt har ökat och kommer att öka ännu mer i framtiden, då en allt större uppföljning läggs på personen med hjärtsvikt och dennes närstående. BAKGRUND Kronisk hjärtsvikt är ett vanligt tillstånd, med tilltagande incidens och prevalens i högre åldrar.