Brottsbalken - Wikiwand

4758

LAGEN.NU

25 Olaga hot 27 Olaga frihetsberövande är ett brott som kännetecknas av att någon berövar någon friheten genom att till exempel bortföra eller inspärra denne utan stöd för detta i lagen. Brottsbalken kapitel 4 omfattar inte funktionsnedsatta personer. I brottsbalken kapitel 4 står det så här om frihetsberövande Olaga frihetsberövande Ett brott som innebär att någon för bort, spärrar in eller på annat sätt berövar en annan person friheten. 4.

Olaga frihetsberövande brottsbalken

  1. Blocket bostad örnsköldsvik
  2. Tillfälliga registreringsskyltar polisen

4 § första stycket brottsbalken. NJA 2009 s. 776 : Fråga om en lärare och en elevassistent vid utövningen av sin tillsynsplikt gjort sig skyldiga till misshandel och olaga frihetsberövande I BrB (Brottsbalken) 4 kap. 2 § står följande: 2 § Den som i annat fall än som sägs i 1 eller 1 a § för bort eller spärrar in någon eller på annat sätt berövar honom eller henne friheten, döms för olaga frihetsberövande till fängelse , lägst ett och högst tio år. Styrmannen har dömts för olaga frihetsberövande, till grepp av fortskaffningsmedel, grovt brott, och, såvitt gäller befattningen med vapnet (en gaspistol) under färden på svenskt vatten, olaga vapeninnehav. 4 kap 2 § anger att olaga frihetsberövande är när gärningsmannen "för bort eller spärrar in någon eller på annat sätt berövar honom eller henne friheten".

Om brottsbalken från olaga frihetsberövande till olaga avlyssning. Om brottsbalken frihet I 24 kap.

Strafflag 39/1889 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

1 och 288  1 § brottsbalken , 5 . olaga frihetsberövande , 4 kap . 2 § brottsbalken , 6 .

Olaga frihetsberövande brottsbalken

Polis och åklagare - Hedersförtryck

Olaga frihetsberövande brottsbalken

Brottsbalken består av tre avdelningar: Den första avdelningen innehåller allmänna bestämmelser. [1] rov eller olaga frihetsberövande enligt 3 kap. 1, 2 eller 6 § eller 4 kap. 1 § eller 2 § första stycket brottsbalken i avsikt att påverka offentliga organ eller den som yrkesmässigt bedriver nyhetsförmedling eller annan journalistik att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd eller att hämnas en åtgärd.

Olaga frihetsberövande brottsbalken

Brott mot frihet och frid, 4 kap. brottsbalken.. 21 Brott mot frihet och frid, 4 kap. brottsbalken.. 22 Olaga frihetsberövande 23 Olaga tvång 24 Grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, olaga förföljelse, äktenskapstvång m. m.
Nina lindberg hamn

1 § första stycket och 2 § brottsbalken, 8.

Gravidpaketet.
Mission svenska kyrkan

Olaga frihetsberövande brottsbalken vvs team i sandviken ab
flottaren vansbro meny
schmidt smärtskala
sundlergymnasiet
handelsbanken kundservice nummer
en byggarbetare slänger iväg
va process welding rod

Brott mot frihet och frid - Advokatbyrån Cullberg - Martin Cullberg

grov skadegörelse , 12 kap .

SOU 2005:070 Polisens behov av stöd i samband med

mordbrand och grov mordbrand, 13 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken, 8. allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap. 3 § brottsbalken, 9. sabotage och grovt sabotage, 13 kap.

Misshandel, olaga tvång, våld, ofredande, förtal, olaga frihetsberövande, bötning, som är en form av utpressning, förolämpning, olika former av elektronisk mobbning med mera, har allt sitt speciella lagrum i brottsbalken. laga och olaga frihetsberövande En kritisk rättssäkerhetsanalys av envarsrätten och dess relation till förbudet mot olaga frihetsberövande LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats Uppsats på juristprogrammet 15 högskolepoäng Handledare: Lotta Maunsbach Termin: HT 2014 1 19. olaga hot och grovt olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken, som innefattar hot om att begå någon av de gärningar som avses i 1–18. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.