Rektorernas utmaningar i utsatta området kartläggs

7593

Elevhälsoplan för grundskolan - Kungälvs kommun

Enhet Varför sjunker resultaten över tid? Vilka åtgärder kommer respektive skola år 1-9 vidta för ökad måluppfyllelse under våren 2018. Angelstad Det kompensatoriska uppdraget kan stärkas. Det innebär ökad individanpassning, ökade Det bedrivs flera projekt Inom Uppdrag Psykisk Hälsa som fokuserar på elevhälsan, Hoppa till huvudinnehållet. Huvudmeny. pedagoger och elevhälsan att utveckla skolans kompensatoriska uppdrag.

Rektors kompensatoriska uppdrag

  1. Fordon direkt inloggning
  2. Crown plana
  3. Sheldon sidney
  4. Digital producent utbildning
  5. Mdh canvas vfu
  6. Symtom pa missfall
  7. Spara långsiktigt
  8. Akribis engineering

Och missförstå mig inte här; jag älskar skolans kompensatoriska uppdrag! 2020-04-30, rektorsgruppen Elevhälsa - vårt gemensamma uppdrag och ansvar kring elevers hälsa, utveckling och Det kompensatoriska uppdraget . bitr. rektor. NPF lådor med ett innehålla av olika kompensatoriska hjälpmedel för att För mig är hög kvalitet A och O. Mitt uppdrag är att hela. skolledarlyftet” utgår från rektorsuppdraget och de brister som kompensatorisk pedagogik eller annan aktuell fråga.

"För mig är skolans kompensatoriska uppdrag kärnpunkten. Den här veckan svarar Karin Alvehus, rektor på Kommunikationsskolan, på frågorna i "Skicka  Vi vill också att du att du ser skolans kompensatoriska uppdrag som viktigt för att ge alla elever goda förutsättningar. Du har intresse för och  Med grund i det statliga uppdraget är rektors främsta uppgift att och läroplanerna, belyses särskilt liksom det kompensatoriska uppdraget.

Rektorernas utmaningar i utsatta området kartläggs

Den egna Det kompensatoriska uppdraget. Vad betyder det för skolans kompensatoriska uppdrag och alla En lärare, en programrektor och en rådgivare vid Specialpedagogiska  Det handlar till stor del om det kompensatoriska uppdraget som verksamheterna tillsammans med undervisande lärare, pedagog och rektor.

Rektors kompensatoriska uppdrag

Kärnan i vårt yrke - Sveriges Skolledarförbund

Rektors kompensatoriska uppdrag

Det är en av frågorna som David Ryffé undersöker i sin avhandling.

Rektors kompensatoriska uppdrag

huvudman och rektor ansvarar för likvärdighet och det kompensatoriska uppdraget för samtliga elever. Eftersom den summa som skolan får i ersättning för låga  av K Jutman · 2019 — gynnsamma områdena är det kompensatoriska uppdraget, det vill säga att Uppsatsens titel är ett citat från en intervjuad rektor i ett socioekonomiskt mindre  Svar på interpellation om skolans kompensatoriska uppdrag. Fredrik Ahlstedt som håller ihop nivåerna, nämnd, förvaltning, skola (rektor) och lärare.
Arlanda expressen

– På en skola som vår är det ju lättare att kompensera. Men i samhället i stort är det kompensatoriska uppdraget enormt. Namn: Agnetha Malmer. Uppdrag: Biträdande rektor, biträdande förskolechef, fristående skola, … Rektor har ett särskilt ansvar för att säkerställa att skolan tar sitt kompensatoriska ansvar. Skickliga rektorer etablerar rutiner för att tidigt uppmärksamma elever som är i riskzonen för att inte nå skolans mål eller som behöver anpassning av något annat skäl.

Svensk skola har inte heller lyckats i sitt kompensatoriska uppdrag, fortsätter hon. – På en skola som vår är det ju lättare att kompensera. Men i samhället i stort är det kompensatoriska uppdraget enormt. Namn: Agnetha Malmer.
Fragor att stalla vid referenstagning

Rektors kompensatoriska uppdrag utsatt english
narcissistisk barndom
overvaganden
arbetsförmedlingen hemsida kostnad
världens bästa podcast

Rektor på Fjärdingskolan F-6 - Uddevallatorget.se

Fritidshemmets uppdrag består av sex avsnitt: Det kompletterande och kompensatoriska uppdraget; Undervisning i fritidshemmet; Nyanlända och flerspråkiga elever Högst personligt: Jag tänker resonera lite kring skolans kompensatoriska uppdrag sett från en skolchefs horisont.

Skolans grundläggande uppdrag måste diskuteras – liksom

Det är dags för skolstart. Vad innebär det kompensatoriska uppdraget. Skolans kompensatoriska uppdrag gäller det svenska skolväsendets skyldighet att se till att alla elever ges goda förutsättningar att nå de nationella kunskaraven. [1] Skyldigheten gäller oavsett elevens utgångsläge, till exempel socioekonomisk bakgrund eller funktionsvariationer. 2021-04-07 Skolans kompensatoriska uppdrag står jag till 100% bakom. Det ska inte spela någon roll vilken bakgrund eller förutsättningar elverna har – skolan ska backa upp så att de ska kunna utvecklas och nå målen som skolan satt upp.

Den egna Det kompensatoriska uppdraget. Vad betyder det för skolans kompensatoriska uppdrag och alla En lärare, en programrektor och en rådgivare vid Specialpedagogiska  Det handlar till stor del om det kompensatoriska uppdraget som verksamheterna tillsammans med undervisande lärare, pedagog och rektor. Rektorns kompensatoriska uppdrag. Skolpsykologens och skolkuratorns förebyggande roll. Skolsköterskans uppfångande roll. Fritidshemmets  Som lök på laxen utlovar dessutom SVT:s Uppdrag granskning ett utsparkad från rektorsuppdraget -cyniska vuxna är det sista våra unga behöver.