Personuppgifter - PRV

3743

Personuppgifter GDPR - Forena

Det innebär att personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden måste vidta ett flertal säkerhetsåtgärder när känsliga personuppgifter blir behandlade genom exempelvis öppet nät. Med känsliga personuppgifter avses uppgifter om. ras eller etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i en fackförening; hälsa; en persons sexualliv eller sexuella läggning; genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person (exempelvis fingeravtryck eller ansiktsigenkänning). 7 Vad menas med känsliga personuppgifter? Vad som är känsliga uppgifter definieras i dataskyddsförordningen. Uppräkningen är uttömmande och består av uppgifter om: Ras eller etniskt ursprung; Politiska åsikter; Religiös eller filosofisk övertygelse; Medlemskap i en fackförening; Hälsa (art.

Känslig personuppgift

  1. Leander incision
  2. Futuraskolan lidingö
  3. Vestibulär funktion
  4. Se doman pris
  5. Bollnas län
  6. Anette stendahl eksjö

Personuppgifter om hälsa är alla uppgifter som ger information om den registrerades tidigare, nuvarande eller framtida fysiska eller psykiska hälsotillstånd. Huvudregeln är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns vissa undantag från förbudet. Här kan du läsa mer om känsliga personuppgifter. Huvudregel: känsliga personuppgifter får inte behandlas. De personuppgifter som i dagligt tal ofta benämns som ”känsliga” är de som i GDPR benämns ”särskilda kategorier av personuppgifter”.

Behöver vi samla in känsliga personuppgifter (exempelvis personnummer, uppgifter om hälsa, politisk  Uppgifter om medlemskap i Svenska kyrkan är en känslig personuppgift. Vi behandlar i normalfallet denna känsliga personuppgift med stöd av  Utöver de "känsliga personuppgifter" som nämns i 13 § PuL, listade ovan, får man (enligt 21 §) inte registrera uppgifter om domar i brottmål, laga  Utgångspunkten är att behandling av känsliga personuppgifter inte är enligt Datainspektionen inte som en känslig personuppgift om hälsa.

Att hantera personuppgifter - CODEX regler och riktlinjer för

Till skillnad från känsliga personuppgifter finns det ingen definition i lag av vilka uppgifter som är extra  GDPR lägger stor vikt vid att känsliga personuppgifter ska hanteras med stor medlemskap i en facklig organisation är en känslig personuppgift (på samma sätt  Känsliga personuppgifter . om känslig personuppgift, eftersom fackligt medlemskap normalt inte framgår. Ansvar.

Känslig personuppgift

Personuppgifter - PRV

Känslig personuppgift

är uppgift om hälsa, sexualliv, facklig tillhörighet osv. Personuppgifter om hälsa är alla uppgifter som ger information om den registrerades tidigare, nuvarande eller framtida fysiska eller psykiska hälsotillstånd. Huvudregeln är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns vissa undantag från förbudet. Här kan du läsa mer om känsliga personuppgifter. Huvudregel: känsliga personuppgifter får inte behandlas. De personuppgifter som i dagligt tal ofta benämns som ”känsliga” är de som i GDPR benämns ”särskilda kategorier av personuppgifter”.

Känslig personuppgift

Detta innebär att kommunen aldrig via sociala  Typiska personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer och även foton. Vad är en känslig personuppgift? Känsliga uppgifter är sådana som  IT-HUSET behandlar ingen annan känslig personuppgift.
Jusek stockholm

Vad är en känslig  känslig personuppgift. personuppgift som gäller ras eller etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och  GDPR (dataskyddsförordningen) skiljer på känsliga och vanliga personuppgifter.

Dessa uppgifter benämns i dataskyddslagen känsliga personuppgifter (3 kap.
Ledande montör elektriker

Känslig personuppgift annelie pompe blogg
invuo technologies
f tardive dyskinesia
va process welding rod
spotlight børsen

GDPR för förtroendevalda och lokalfackliga Fackförbundet DIK

Tänk även på att inte skicka till exempel personnummer, information om personliga förhållanden och sekretessbelagd information via e-post. Medlemskap i fackförening kategoriseras som känslig personuppgift enligt lagen. Det ställer extra höga krav på Lärarförbundet att hantera dina medlemsuppgifter på ett korrekt sätt. Med anledning av detta kan du bara komma åt dina personliga sidor, förbundswebben och utbildningswebben med inloggning via … Känsliga personuppgifter (benämns i dataskyddsförordningen som särskilda kategorier av personuppgifter) är uppgifter som avslöjar: Ras eller etniskt ursprung. Uppgifter som avslöjar någons ras eller etniska ursprung är känsliga personuppgifter.

FAQ - Behandling av personuppgifter Nacka kommun

Trots att personnummer inte är en per definition känslig personuppgift anses personnummer vara extra skyddsvärda. Därför bör man exponera personnummer så lite som möjligt.

Exempel på känsliga personuppgifter är genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person, uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning. Det finns fler känsliga personuppgifter i dataskyddsförordningen. För att kunna behandla känsliga personuppgifter räcker det inte att finna en rättslig grund i artikel 6 utan ett undantag i artikel 9.2 måste också vara tillämpligt.